Popis kurzu Reference Vstupní test
Neznáte vaši úroveň?
Udělejte si rozřazovací test

Vyhledejte si svůj kurz

Neznáte vaši úroveň? Udělejte si rozřazovací test

Pomaturitní studium AJ docházkově 2024/25_příprava na CAE/CPE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
35.990 Kč
objednat

Pomaturitní studium AJ docházkově 2024/25_příprava na CPE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
35.990 Kč
objednat

Pomaturitní studium AJ docházkově 2024/25_příprava na FCE/CAE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
35.990 Kč
objednat

Pomaturitní studium AJ docházkově 2024/254_příprava na FCE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
35.990 Kč
objednat

Pomaturitní studium AJ_kombinace 2024/25_příprava na CAE/CPE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
32.990 Kč
objednat

Pomaturitní studium AJ_kombinace 2024/25_příprava na FCE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
32.990 Kč
objednat

Pomaturitní studium AJ_kombinace 2024/25_příprava na FCE/CAE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
32.990 Kč
objednat

Pomaturitní studium AJ_kombinace2024/25_příprava na CAE/CPE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
32.990 Kč
objednat

Roční intenzivní kurz AJ_kombinace 2024/25_příprava na FCE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
32.990 Kč
objednat

Roční intenzivní kurz AJ_kombinace 2024/25_příprava na FCE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
32.990 Kč
objednat

Roční intenzivní kurz AJ_kombinace 2024/25_příprava na FCE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
32.990 Kč
objednat

Roční intenzivní kurz AJ_kombinace 2024/25_příprava na FCE

20 hod./t., 5x týdněpo-pá 9:00-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
32.990 Kč
objednat

Systém pomaturitního studia angličtiny

Nabízíme více možností, jak u nás studovat:

 • docházkově: výuka probíhá klasicky ve škole*
 • kombinovaně: 3 dny bude výuka ve škole, 2 dny budete studovat on-line z domova*
 • on-line: probíhá přes ZOOM v plném rozsahu docházkového studia. Vhodné pro studenty, kteří nemohou dojíždět, či nechtějí platit za ubytování v Praze. U on-line výuky není přiznán status SŠ studenta.

Cílem ročního studia je naučit Vás používat angličtinu jako přirozený prostředek komunikace s druhými lidmi. Snažíme se, aby všichni studenti Elvisu vnímali výuku jako obrovské obohacení svého dalšího života, ať již v osobní, akademické, či pracovní rovině.

V Elvisu vás nenutíme překládat, ani učit se nazpaměť hromady slovíček s českými ekvivalenty. Naopak. Naším záměrem je naučit vás v angličtině přemýšlet. Výuka je vedena pouze v angličtině. Slovní zásobu, fráze, ustálená slovní spojení i gramatiku vás budeme vyučovat v reálných kontextech, tedy na pozadí známých situací z běžného života. Budeme se vás snažit co nejvíce vtáhnout k aktivnímu podílení se na výuce ve třídě, aby pro vás měly hodiny co největší užitek a také, aby vás bavily.

Více informací o pomaturitním studiu

Jak se přihlásit | Školné | Ukázka výuky - video | Termíny | Lektoři | Učebnice | Jazykové zkoušky | Dny otevřených dveří | Akce Elvis a fotky

Budete pečlivě rozřazeni do tříd podle znalostních úrovní, na základě výsledku písemného vstupního testu, který zaručuje přesné zařazení dle vstupních znalostí. Zařazen je každý zájemce, ať je jeho vstupní znalost angličtiny jakákoliv.

Vyučujeme moderní a efektivní komunikativní metodou, která umožňuje kreativní a zábavný způsob výuky s prokazatelně dobrými výsledky. Výuka je vedena pouze v angličtině. Mateřský jazyk se použije pouze výjimečně v nejnižších znalostních úrovních, je-li to opravdu nezbytné a pro studenty efektivní – např. pro ujasnění významu obtížných slov, frází či složité gramatiky. Tím se studenti postupně oprošťují od závislosti na jejich mateřském jazyce a naučí se přemýšlet v jazyce cizím.

Klademe důraz na propojení jazyka, který je vyučován na hodině s jazykem, který běžně používáte ve svém životě, studiu a zaměstnání. Tím se opravdu naučíte angličtinu používat.

U méně pokročilých studentů (A1-B1) je prioritou domluvit se, tedy umět porozumět a reagovat. Proto je výuka zaměřena především na procvičování modelových situací běžného života. Cílem je, aby se studenti učili v angličtině přemýšlet, bez ostychu mluvit a použít v komunikaci vše, co v angličtině znají. Měli by umět přečíst velice jednoduché texty a napsat krátkou zprávu.

 U pokročilých studentů (B2-C1) postupně začleňujeme, kromě výuky mluvení a poslechu, stále více čtení a psaní.  Do výuky se postupně zařazuje čtení odborných textů s procvičováním jejich následné interpretace v mluvení (např. formou přednášky, či prezentace na dané téma) a v psaní (reflexe, recenze, eseje jako reakce na odborné texty).  

V Jazykové škole Elvis Praha vyučuje od pondělí do čtvrtka 2 hodiny český lektor a 2 hodiny lektor rodilý mluvčí. V pátek máme speciální předmět ´Testing Skills´, ve kterém budete detailně seznamováni s formátem dané zkoušky ve všech čtyřech jazykových dovednostech (čtení, psaní, mluvení, poslech) a budete pravidelně testováni v přesném formátu zkoušky, na kterou se připravujíete.

Důležitou součástí našeho ročního studia je naučit vás angličtinu opravdu používat. Do učebního plánu proto vkládáme další aktivity, abyste měli ještě více možností aktivně se podílet na výuce jazyka a to například v programech ‘Real-World English’ a ‘English for Academic purposes’.

‘Real-World English’ se zaměřuje na klíčové prvky učení se cizího jazyka (čtení, psaní, poslech a mluvení) praktickou a autentickou cestou. Materiály jsou vybírány z mnoha různých zdrojů, které zahrnují:
film & televize; knihy, časopisy & noviny; rozhlas & podcast
Studenty zde povzbuzujeme, aby při výuce sami přebírali aktivní roli. Můžete si vybírat témata, která vás zajímají, budete se aktivně podílet na projektech a debatách a psát referáty a recenze na knihy, filmy apod.

Protože se dnes na většině vysokých škol vyučují některé předměty v angličtině a mnoho z vás bude chtít studovat v zahraničí v rámci výměnných pobytů, chceme Vás prakticky připravit pro univerzitní způsob výuky. Pokud vysokou školu neplánujete, připravíme vás na komunikaci v angličtině v prostředí mezinárodních firem a pomůžeme získat praktickou znalost profesní angličtiny, která zvýší šance u přijímacího pohovoru i schopnost plynně komunikovat v zaměstnání. Program ‘English for Academic purposes’ vás připravuje na další akademickou a pracovní kariéru. Materiály jsou vybrány především z témat akademické a obchodní angličtiny. Vyslechnete přednášky na různá témata a následně se na hodině budete aktivně zapojovat do akademických diskusí. Součástí domácí práce pak bude i psaní esejů, recenzí, reflexí apod.

Kromě pravidelných pátečních Testing Skills absolvujete i tři velké testy – Initial Test (vstupní), Midterm Test (pololetní) a Final Test (závěrečný), které jsou přesnou simulací Cambridge Exams. Testy vám ukáží pokrok, kterého jste ve svých znalostech během studia u nás dosáhli a umožní vám získat i zcela konkrétní představu, jak průběh zkoušek v praxi vypadá a jakou máte na složení dané zkoušky šanci.

Používáme britské učebnice a učební materiály, vydané speciálně pro přípravu k mezinárodním zkouškám. Všechny učebnice a slovníky mohou studenti zakoupit přímo ve škole s 10 % slevou.

Pro zájemce bude na jaře opět zorganizován 5-7 denní zájezd do Anglie. Pro studenty pořádáme 2x ročně taneční party se zajímavými kapelami či DJ's. Studenti v rámci výuky navštíví divadelní představení v angličtině.

 

Zpět na hlavní stránku pomaturitní studium angličtiny

Zakončení studia

Výuka je směrována tak, abyste byli v případě zájmu schopni složit mezinárodní zkoušku z angličtiny (Cambridge Exams – PET, FCE, CAE), viz Jazykové zkoušky.. Tyto zkoušky vyžadují komplexní zvládnutí jazyka ve všechn čtyřech jazykových dovednostech, v dané znalostní úrovni. To, na jakou zkoušku budete připraveni, záleží na Vaší vstupní úrovni angličtiny a ještě více na tom, jak efektivně rok výuky využijete. Naši lektoři mají k dispozici veškeré podklady a studijní materiály nutné k úspěšnému složení zkoušek, včetně kompletních zkouškových testů.

Zkouška z jazyka není „ jen“ certifikátem, ale je potvrzením Vaší aktivní znalosti angličtiny a schopnosti ji používat v běžném životě, u vyšších zkoušek pak i v akademickém prostředí.

Absolventi ročního pomaturitního studia obdrží Certifikát potvrzující jejich roční studium angličtiny a Vysvědčení platné v rámci EU, kde je zhodnocena dosažená jazyková úroveň studenta podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Podmínkou pro získání Certifikátu je 80% docházka. Vysvědčení studenti získají na základě výsledku závěrečného testu.

Statut studenta

Upozornění pro studenty:

Na základě zařazení Jazykové školy Elvis do vyhlášky MŠMT ČR je jednoleté pomaturitní studium postaveno na roveň studiu na střední škole. Potvrzení o studiu jsme oprávněni vydávat od 1. září.

Čerstvým maturantům (musí se jednat o první maturitu) bude přiznán status středoškolského studenta v plném rozsahu tak, jako na střední škole (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, apod.). Podmínkou je dodat do kanceláře školy maturitní vysvědčení (kopii + originál k nahlédnutí). Ostatní zájemci mohou také ke studiu nastoupit, jen bez statusu studenta.

Nevybrali jste si? Zkuste jiný kurz!

Kurzy angličtiny nové kurzy co 6 týdnů
 • intenzivní kurzy
 • konverzační kurzy
 • individuální kurzy
Online kurzy studujte jazyky odkudkoliv
 • individuální i skupinové kurzy
 • pro děti i pro dospělé
 • čas a intenzita dle domluvy
Pomaturitní studium školní rok 2024/2025
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu!
 • studium již od 28 990 Kč!
 • angličtina u nás se vám bude líbit!
Kurzy španělštiny
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu
 • naučte se jeden z nejrozšířenějších jazyků
 • skvělá atmosféra ve třídě
Příprava ke zkouškám
 • PET, FCE, CAE, CPE, BEC přípravné kurzy
 • příprava na maturitu - Aj, Mat, Fyz
 • příprava na VŠ - matematika, fyzika
Firemní výuka domluvte si termín
 • na výběr přes 20 jazyků
 • výuku zaměříme na různé odbornosti
 • audity jazykových dov. zaměstnanců