Popis kurzu
Neznáte vaši úroveň?
Udělejte si rozřazovací test

Vyhledejte si svůj kurz

Neznáte vaši úroveň? Udělejte si rozřazovací test

Individuální příprava na TOEFL

2 hod./t., 1x týdnědle domluvy
03.06.2024 - 28.06.2024 | 4 týdny
3.700 Kč
učebnice
Učebnice: učebnice dle domluvy x
objednat

Individuální příprava na TOEFL

4 hod./t., 2x týdnědle domluvy
03.06.2024 - 28.06.2024 | 4 týdny
7.400 Kč
učebnice
Učebnice: učebnice dle domluvy x
objednat

Individuální příprava na TOEFL_on-line

2 hod./t., 1x týdnědle domluvy
03.06.2024 - 28.06.2024 | 4 týdny
3.600 Kč
učebnice
Učebnice: kopie materiálů v ceně x
objednat

Individuální příprava na TOEFL_on-line

4 hod./t., 2x týdnědle domluvy
03.06.2024 - 28.06.2024 | 4 týdny
7.200 Kč
učebnice
Učebnice: kopie materiálů v ceně x
objednat

Příprava na STANAG 6001 - angličtina

Studium v Elvisu vám pomůže u zkoušky STANAG uspět.

Příprava na STANAG 6001 v Elvisu:
Příprava ke zkoušce STANAG je založena na systematickém zlepšování angličtiny ve všech 4 jazykových dovednostech tak, abyste dosáhli požadované jazykové úrovně v praktické angličtině. Rozšíříte si slovní zásobu jak v obecné, tak odborné (profesní) angličtině, naučíte se správně používat gramatiku, kolokace a fráze tak, aby se uměli vyjadřovat přesně a jasně. A v neposlední řadě se budeme věnovat i psaní zkušebních testů.


Nejčastěji připravujeme na zkoušku STANAG SLP 1, 2 a 3. S přípravou ke zkouškce STANAG nabízíme více než 15 let zkušeností. Máme dostatek materiálů i přehled o reálných požadavcích na úspěšné složení zkoušky. Mnoho z našich lektorů se na přípravu k různým typům jazykových zkoušek přímo zaměřuje, mají tedy velký rozhled ohledně požadavků na zkoušky, umí relevantně hodnotit cvičné testy a k tomu umí své znalosti předat druhým.
Nabízíme kurzy jak docházkové, tak on-line.

O zkoušce:
Zkouška STANAG měří jazykovou dovednost v rámci členských zemí NATO a slouží k těmto účelům:
- porovnání a stanovení komunikačních jazykových požadavků pro mezinárodní jmenování zaměstnanců
- zaznamenávání a podávání zpráv v mezinárodní korespondenci o dosažené jazykové znalosti.
- porovnávání národních standardů prostřednictvím standardizované tabulky při zachování práva každého národa udržovat své vlastní standardy vnitřní odbornosti.

Zkouška má 5 jazykových úrovní:
Level 0 - No proficiency (A0/A1)          Level 3 - Professional  (B2/C1)
Level 1 - Survival (A2/B1)                   Level 4 - Expert  (C1/C2)
Level 2 - Functional (B1/B2)                Level 5 - Highly-articulate native (C2+)

Zkouška v každé jazykové úrovni obsahuje 4 části: poslech s porozuměním, čtení s porozumením, písemný projev a ústní projev.
V rámci NATO je platná 3 roky.

O zkoušce

Zkouška STANAG je komplexní jazykovou zkouškou testující dovednost poslechu s porozuměním, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev. Z hlediska praktického využití anglického jazyka se klade důraz na komunikativní přístup, tj. na poslech a ústní projev. Tato jazyková zkouška je určena především pro pracovníky v resortu Ministerstva obrany a studenty vojenských škol. Zkouška je dále zařazena do seznamu zkoušek z cizích jazyků, které dle usnesení vlády musí splnit náměstci ministrů, vrchní ředitelé, ředitelé odborů a vybraný okruh zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy.

Zkouška se skládá v Institutu jazykové přípravy Vojenské akademie v Brně, tř. Generála Píky 2, 613 00 Brno.

 • STANAG Level I

  je komplexní zkouškou testující dovednost poslechu s porozuměním, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev na elementární úrovni. Vyžaduje se schopnost komunikace na běžná společenská témata. Předpokládá se znalost základních gramatických struktur na úrovni základní až mírně pokročilé.

 • STANAG Level II

  je komplexní zkouškou testující dovednost poslechu s porozuměním, četby s porozuměním, písemný a mluvený projev na středně pokročilé úrovni. Osvojené znalosti by měly umožnit komunikaci na běžná společenská témata a na obecná vojenská témata. Při zkoušce se vždy přihlíží ke specializaci zkoušeného. Zkouška předpokládá znalost gramatických struktur na úrovni středně pokročilé.

 • STANAG Level III

  tato zkouška je testem ověřujícím vysoce specializovanou a odbornou jazykovou přípravu. Oproti skupině I a II jsou zařazeny další studijní požadavky. Během studia je výrazně posilován prvek samostatnosti. Předpokladem pro zvládnutí zkoušky je např. porozumění běžné slovní zásobě v mediích (zprávy CNN, BBC aj.), schopnost tlumočení z cizího jazyka do mateřského a naopak a používání odborné vojenské terminologie v rámci struktur NATO.

Nevybrali jste si? Zkuste jiný kurz!

Kurzy angličtiny nové kurzy co 6 týdnů
 • intenzivní kurzy
 • konverzační kurzy
 • individuální kurzy
Online kurzy studujte jazyky odkudkoliv
 • individuální i skupinové kurzy
 • pro děti i pro dospělé
 • čas a intenzita dle domluvy
Pomaturitní studium školní rok 2023/2024
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu!
 • studium již od 28 990 Kč!
 • angličtina u nás se vám bude líbit!
Kurzy španělštiny
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu
 • naučte se jeden z nejrozšířenějších jazyků
 • skvělá atmosféra ve třídě
Příprava ke zkouškám
 • PET, FCE, CAE, CPE, BEC přípravné kurzy
 • příprava na maturitu - Aj, Mat, Fyz
 • příprava na VŠ - matematika, fyzika
Firemní výuka domluvte si termín
 • na výběr přes 20 jazyků
 • výuku zaměříme na různé odbornosti
 • audity jazykových dov. zaměstnanců