Popis kurzu
Neznáte vaši úroveň?
Udělejte si rozřazovací test

Vyhledejte si svůj kurz

Neznáte vaši úroveň? Udělejte si rozřazovací test

Roční studijní program pro absolventy ZŠ 2024/25

20 hod./t., 5x týdněpo+st 13:00-16:15; út+čt+pá 9:15-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
45.000 Kč
objednat

Roční studijní program pro absolventy ZŠ 2024/25

20 hod./t., 5x týdněpo+st+ pá 9:15-12:30; út+čt 13:00-16:15
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
45.000 Kč
objednat

Roční studijní program pro absolventy ZŠ

For information in English, please write to the email elvis@elvis.cz

Máte dítě, které dokončilo základní školu a nedostalo se letos a vysněnou střední školu? Nechcete udělat kompromis a tak hledáte ideální přípravu na přijímačky na SŠ na příští rok? Představujeme Vám náš inovativní roční studijní program pro žáky z 9. tříd, kteří se chtějí připravit na přijetí na vysněnou střední školu v příštím roce a zároveň výrazně posunout své znalosti angličtiny, ale i matematiky a češtiny.
 

💥 Hlavní výhody:

🔹 Výrazné zlepšení jazykových dovedností v angličtině

 🔹 Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky (Key/ Preliminary/ First for Schools)

🔹 Systematická příprava na střední školy v češtině a matematice

Hlavním zaměřením našeho programu je angličtina, kde hlavní roli hraje konverzace, rozvíjení slovní zásoby a zlepšování gramatiky. Pro učení angličtiny využijeme zábavné hry a aktivity, které nejen pomohou při osvojování jazyka, ale také budou podporovat týmovou práci a komunikační dovednosti. Naše nabídka zahrnuje i přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, jako je Key for Schools (KET), Preliminary for Schools (PET) a First for Schools (FCE).

Kromě angličtiny se v našem programu budeme věnovat systematické přípravě na střední školy z češtiny a matematiky.

Naše výuka je založena na individuálním přístupu ke každému žákovi, na podpoře vzájemné spolupráce a dobrých vtahů mezi dětmi. Cílem našeho programu je poskytnout žákům nejen odborné znalosti, ale také rozvíjet jejich sociální dovednosti a sebevědomí.

Děti získají pevný základ pro další studium na střední škole, vylepší svou angličtinu a získají nové kamarády.


Termín:        18.9.2023 - 14.6.2024

Cena:          41.500 Kč/školní rok - možnost úhrady ve 4 splátkách
                    (18.000 Kč při závazné přihlášce, 8.000 Kč do 30.9.2023; 8.000 Kč do 31.10.2023, 7.500 Kč do 31.11.2023)

 • Učebnice nejsou v ceně kurzu, lze pak zakoupit u nás. Učebnice finálně potvrdíme po prvním týdnu výuky, až se s dětmi více seznámíme a budeme moct vybrat materiály na míru dané skupince. Dáme vám vědět emailem.

Ještě máme volná 2 místa, pokud o studium stojíte, neváhejte:-)

Náplň hodin:

 • Angličtina: 

- Dvě dopoledne každý týden budou děti z jedné třídy rozdělené do dvou skupinek podle jazykové znalosti. Bude probíhat příprava na jazykové testy a certifikáty, hodně konverzace, her, aktivit v angličtině s českými lektory i rodilými mluvčími. Výuka bude ve škole.
- V pátek bude mít celá třída angličtinu společně. Budeme se věnovat procvičování testů i on-line hrám.
   Výuka bude on-line. Podmínou je zapnutá kamera i mikrofon po celou dobu výuky.

 • Čeština, matematika:

- Každý z předmětů bude jeden den v týdnu odpoledne. Výuka bude probíhat ve škole. Volné místo do tříky English Heroes.

Třída "English Heroes" - rozvrh hodin

  9:15 - 10:45 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30  14:45 - 16:15  místo
Pondělí     ČJ - celá třída ČJ - celá třída ve škole
Úterý AJ - skupina A1 AJ - skupina A1     ve škole
  AJ - skupina A2 AJ - skupina A2     ve škole
Středa     Mat - celá třída Mat - celá třída ve škole
Čtvrtek AJ - skupina A2 AJ - skupina A2     ve škole
  AJ - skupina B1 AJ - skupina B1     ve škole
Pátek AJ - celá třída AJ - celá třída     on-line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída "English Stars" - rozvrh hodin

  9:15 - 10:45 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30 14:45 - 16:15 místo 
Pondělí AJ - skupina B1 AJ - skupina B1     ve škole
  AJ - skupina B2 AJ - skupina B2     ve škole
Úterý      ČJ - celá třída ČJ - celá třída ve škole
Středa AJ - skupina B1 AJ - skupina B1     ve škole
  AJ - skupina B2 AJ - skupina B2     ve škole
Čtvrtek     Mat - celá třída Mat - celá třída ve škole
Pátek AJ - celá třída       on-line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Naše pravidla - pro studenty:-)

1. Přátelské prostředí: Chceme se všichni ve škole cítili dobře, proto se v budově vzájemně všichni zdravíme a chováme se s úctou ke všem spolužákům, učitelům a zaměstnancům školy.  

2. Aktivní účast: Všichni se zapojujeme do výuky, pokládáme otázky a podporujeme se navzájem v učení a rozvoji. Společně tvoříme silný tým!

3. Docházka: Chceme dosáhnout svých cílů, a proto se účastníme všech hodin a akcí. Pokud se nemůžeme zúčastnit, informujeme školu a omluvíme svou nepřítomnost.

4. Zodpovědnost za škodu: Chceme, aby naše školní prostředí bylo pěkné a čisté, takže se staráme o školní majetek a respektujeme věci ostatních.

5. Tolerance a respekt: Oceňujeme rozmanitost a otevřenost naší školní komunity, a proto se snažíme pochopit a respektovat názory a potřeby ostatních.

6. Podpora a spolupráce: Věříme ve vzájemnou pomoc a spolupráci, takže se snažíme být nápomocní a podporovat naše spolužáky i učitele v jejich úsilí.

7. Komunikace: Chceme udržovat otevřenou a upřímnou komunikaci se školou, učiteli a spolužáky, takže sdílíme své názory, starosti a úspěchy.

8. Osobní rozvoj: Snažíme se neustále zlepšovat své dovednosti a znalosti, abychom se stali lepšími studenty a lidmi. Tento rok je pro nás příležitostí k růstu a úspěchu!

 

Podmínky studia:

1. Věkové omezení:
Kurz je určen pro žáky, kteří úspěšně absolvovali základní školu.

2. Dodržování pravidel:
Aby se všichni - tedy žáci, učitelé i zaměstnanci školy – mohli cítit dobře, vytvořili jsme pár pravidel pro studium v Elvisu, které najdete níže.

3. Pravidelná docházka:
Žáci jsou povinni navštěvovat všechny hodiny a akce v rámci kurzu. Absencí nevzniká žákovi nárok na vrácení školného..

4. Omluvenky:
Prosíme rodiče, či zákonné zástupce, aby absenci svého dítěte předem (v případě náhlé nemoci v daný den ráno) ohlásili, nebo omluvili elektronicky emailem na elvis@elvis.cz. V předmětu zprávy prosím vždy uveďte Omluvenka + Jméno dítěte. Chceme vědět, že se dítěti nic nestalo a že rodiče o jeho nepřítomnosti vědí.

5. Zodpovědnost za škodu:
Rodiče nebo zákonní zástupci žáků jsou finančně zodpovědní za škodu způsobenou jejich dítětem na školním majetku nebo majetku jiných účastníků kurzu.

6. Děti se speciálními potřebami:
Bohužel, tento rok nejsme schopni poskytovat podporu a přizpůsobit kurz pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Budeme se snažit v budoucích letech vytvořit dobré zázemí pro všechny. V tomto roce doporučujeme, abyste se obrátili na specializované instituce nebo školy, které mohou lépe vyhovět potřebám vašeho dítěte.

7. Zrušení účasti:
V případě, že se rodiče rozhodnou zrušit účast svého dítěte v kurzu, je třeba o tom informovat školu písemně nebo elektronicky. Účast lze zrušit do 1.8.2023 bez storno poplatku. Pokud zrušíte účast do 31.8.2023, vrátíme školné ponížené o storno poplatek ve výši 6.000 Kč. V případě zrušení účasti později, není nárok na vrácení školného.

 

Časté dotazy 

Kdo je cílovou skupinou tohoto kurzu?
Odpověď: Cílovou skupinou tohoto kurzu jsou žáci z 9. tříd, kteří se letos nedostali na střední školu a chtějí se připravit na další pokus o přijetí, zároveň se zlepšit v angličtině a připravit se na mezinárodní jazykové zkoušky.

Co dělat, když se dítě nedostane na střední školu?
Odpověď: Pokud se váš syn nebo dcera nedostali na střední školu, máte několik možností. Můžete zvážit jinou střední školu/učební obor, která ještě přijímá žáky, nebo můžete rok počkat a věnovat tento čas přípravě na další pokus o přijetí. Náš roční studijní program je ideální volbou pro ty, kteří se chtějí připravit na střední školu a zároveň zlepšit své jazykové dovednosti.

Je lepší zvolit jinou střední školu, nebo počkat rok a připravit se na další pokus o přijetí na vysněnou školu?
Odpověď: Tato volba závisí na konkrétní situaci vašeho dítěte a jeho/jejích ambicích. Pokud jste přesvědčeni, že vaše dítě má potenciál uspět na své vysněné škole, může být roční přestávka s účastí v našem studijním programu dobrou volbou. Během roku se váš syn nebo dcera zlepší v angličtině, matematice a češtině, což zvýší šance na úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Jak pomůže roční studijní program mému dítěti, které se nedostalo na střední školu?
Odpověď: Náš roční studijní program je zaměřen na posílení dovedností a znalostí potřebných pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na střední školy. Kromě toho se žáci zlepší v angličtině a budou se připravovat na mezinárodní jazykové zkoušky. Tímto způsobem získají pevný základ pro další studium a budou lépe připraveni na další pokus o přijetí na střední školu.

Jaký je nejlepší způsob, jak motivovat mé dítě k přípravě na další rok, pokud se nedostalo na střední školu?
Odpověď: Je důležité podporovat vaše dítě a ujišťovat ho, že neúspěch při přijímacích zkouškách není konec světa. Vysvětlit mu, že roční studijní program mu poskytne možnost zlepšit se v angličtině, češtině a matematice a tím  získat náskok ve znalostech tím pádem i větší sebedůvěru u zkoušek příští rok.

Jaké předměty jsou součástí kurzu?
Odpověď: Hlavním zaměřením kurzu je angličtina, kde se kladou důraz na konverzaci, slovní zásobu a gramatiku. Součástí kurzu je také příprava na mezinárodní zkoušky z angličtiny, jako jsou Key for Schools (KET), Preliminary for Schools (PET) a FIrst for Schools (FCE). Dále se budeme věnovat systematické přípravě na střední školy v oblastech češtiny a matematiky.

Kde se kurz koná?
Odpověď: V našich prostorách pět minut pěšky od stanice metra „C“ Roztyly, Hněvkovská 1252/23, Praha 4 Chodov. Páteční výuka je on-line a je pro tuto formu speciálně upravena náplň kurzu. Podmínkou je zapnutá kamera po celou dobu výuky.

Co když dítě nebude učivo zvládat?
Odpověď: V případě potřeby je možné si doplatit i individuální doučování. Dětem se ale hodně věnujeme a věříme, že to nebude potřeba.

Jaký je postup přihlášení do kurzu?
Odpověď: Přihlášku do kurzu můžete vyplnit prostřednictvím našeho webového formuláře. Po přijetí přihlášky vás budeme kontaktovat s dalšími informacemi o průběhu a podmínkách kurzu.

Je možné se přihlásit během školního roku?
Odpověď: Přijímáme žáky i během školního roku, pokud jsou ve třídě volná místa.

Mají děti nárok na stats studenta?
Odpověď: Bohužel nemají, nicméně je možné přihlásit dítě na Úřad práce a státem mu bude hrazeno  zdravotní pojištění.

Nevybrali jste si? Zkuste jiný kurz!

Kurzy angličtiny nové kurzy co 6 týdnů
 • intenzivní kurzy
 • konverzační kurzy
 • individuální kurzy
Online kurzy studujte jazyky odkudkoliv
 • individuální i skupinové kurzy
 • pro děti i pro dospělé
 • čas a intenzita dle domluvy
Pomaturitní studium školní rok 2023/2024
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu!
 • studium již od 28 990 Kč!
 • angličtina u nás se vám bude líbit!
Kurzy španělštiny
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu
 • naučte se jeden z nejrozšířenějších jazyků
 • skvělá atmosféra ve třídě
Příprava ke zkouškám
 • PET, FCE, CAE, CPE, BEC přípravné kurzy
 • příprava na maturitu - Aj, Mat, Fyz
 • příprava na VŠ - matematika, fyzika
Firemní výuka domluvte si termín
 • na výběr přes 20 jazyků
 • výuku zaměříme na různé odbornosti
 • audity jazykových dov. zaměstnanců