Popis kurzu
Neznáte vaši úroveň?
Udělejte si rozřazovací test

Vyhledejte si svůj kurz

Neznáte vaši úroveň? Udělejte si rozřazovací test

Roční on-line studium pro absolventy ZŠ 2024/25

20 hod./t., 5x týdněpo+st 13:00-16:15; út+čt+pá 9:15-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
45.000 Kč
objednat

Roční on-line studium pro absolventy ZŠ 2024/25

20 hod./t., 5x týdněpo+st+ pá 9:15-12:30; út+čt 13:00-16:15
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
45.000 Kč
objednat

Roční studijní program pro absolventy ZŠ 2024/25

20 hod./t., 5x týdněpo+st 13:00-16:15; út+čt+pá 9:15-12:30
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
45.000 Kč
objednat

Roční studijní program pro absolventy ZŠ 2024/25

20 hod./t., 5x týdněpo+st+ pá 9:15-12:30; út+čt 13:00-16:15
16.09.2024 - 07.06.2025 | školní rok
45.000 Kč
objednat

Roční studijní program pro absolventy ZŠ 2024/25

For information in English, please write to the email elvis@elvis.cz

Máte dítě, které dokončilo základní školu a nedostalo se letos a vysněnou střední školu? Nechcete udělat kompromis a tak hledáte ideální přípravu na přijímačky na SŠ na příští rok? Představujeme Vám náš inovativní roční studijní program pro žáky z 9. tříd, kteří se chtějí připravit na přijetí na vysněnou střední školu v příštím roce a zároveň výrazně posunout své znalosti angličtiny, ale i matematiky a češtiny.
 

💥 Hlavní výhody:

🔹 Výrazné zlepšení jazykových dovedností v angličtině

 🔹 Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky (Key/ Preliminary/ First for Schools)

🔹 Systematická příprava na střední školy v češtině a matematice

Hlavním zaměřením našeho programu je angličtina, kde hlavní roli hraje konverzace, rozvíjení slovní zásoby a zlepšování gramatiky. Pro učení angličtiny využijeme zábavné hry a aktivity, které nejen pomohou při osvojování jazyka, ale také budou podporovat týmovou práci a komunikační dovednosti. Naše nabídka zahrnuje i přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, jako je Key for Schools (KETfS), Preliminary for Schools (PETfS) a First for Schools (FCEfS).

Kromě angličtiny se v našem programuvěnujeme systematické přípravě na střední školy z češtiny a matematiky.

Naše výuka je založena na individuálním přístupu ke každému žákovi, na podpoře vzájemné spolupráce a dobrých vtahů mezi dětmi. Cílem našeho programu je poskytnout žákům nejen odborné znalosti, ale také rozvíjet jejich sociální dovednosti a sebevědomí.

Děti získají pevný základ pro další studium na střední škole, vylepší svou angličtinu a získají nové kamarády.

Nabízíme výuku docházkově, pokdu bude zájem, tak i studium on-line hlavně pro mimopražské zájemce

🔹Rezervace:
Chcete-li mít jistotu, můžete udělat bezplatnou rezervaci emailem (prosíme uvést jméno dítěte a telefonocký kontakt na Vás). Rezervaci budete u nás mít do 24.6.2024 (výsledky 2. kola budou známé 21.6.). 

💥 Termín:        16.9.2024 - 13.6.2025

💥 Cena:          

a)  45.000 Kč/školní rok – zvýhodněná cena v případě úhrady celého školného do 10.8.2024.

 1. platbu lze uhradit celou při závazné přihlášce,
 2. nebo rozdělit:
  - 15.000 Kč při závazné objednávce       - 15.000 Kč do 15.7. 2024               - 15.000 Kč do 10.8.2024

 

b)  47.990 Kč/školní rok - možnost úhrady ve 4 splátkách
- 17.000 Kč při závazné přihlášce             - 12.990 Kč do 15.9.2024            - 12.000 Kč do 15.10.2024         - 6.000 Kč do 15.11.2024
Školné lze uhradit bankovním převodem, nebo hotově v kanceláři školy (nebereme karty). Podklady pro platbu najdete v závazné přihlášce, kterou Vám zašleme emailem. Storno podmínky najdete níže.

💥 Učebnice nejsou v ceně kurzu, lze zakoupit u nás. Na učebnice angličtiny poskytujeme 10% slevu. Učebnice finálně potvrdíme po prvním týdnu výuky, až se s dětmi více seznámíme a budeme moct vybrat materiály na míru dané skupince. Veškeré inforamce pošleme emailem.

🔹Dny otevřených dveří* :

1. v učebně (Hněvkovská 23, Praha 4 Chodov)

 • úterý 25. června 2024 v 17:00 hod. - v tomto termínu bude i ochutnávka výuky pro naše budoucí studenty
 • pondělí 15. července 2024 v 17:30 hod.

2. on-line

 • středa 26. června 2024 v 17:30 hod. 
 • pondělí 15. července 2024 v 15:00 hod.

*prosíme o závazné objednání na daný termín emailem na elvis@elvis.cz, včetně uvedení v jakém počtu dorazíte (jeden či oba rodiče, děti ...). Jednak kvůli kapacitě učebny a také abychom se vám mohli plně věnovat. V případě velkého zájmu vypíšeme další termíny. U on-line formy pošleme odkaz na ZOOM emailem.

1. Docházkové studium Praha

 • Angličtina: 

- Dvě dopoledne každý týden (po+st nebo út+čt) jsou děti z jedné třídy rozdělené do dvou skupinek podle jazykové znalosti. Probíhá příprava na jazykové certifikáty, k tomu hodně konverzace, her, aktivit v angličtině s rodilými mluvčími. Výuka je ve škole.
- V pátek má celá třída angličtinu společně. Věnujeme se cvičným testům na Cambridge Exams KETfS, PETfS, FCEfS) i on-line hrám a konverzaci. Výuka je on-line. Podmínou je zapnutá kamera i mikrofon po celou dobu výuky.

 • Matematika:

Z matematiky mají děti přípravu na Cermat testy. Začínáme tím, že je nejprve zasvěcujeme do matematiky jako takové. Často jim chybí základy, tak je chceme provést vším tak, aby pochopily, jak matematika funguje, k čemu se dané věci učí, jakou mají mezi sebou logiku a ideálně, aby si samy uměly věci spíše odvodit, než se je učit zpaměti. Pak budeme samozřejmě drilovat i Cermat testy, ale už by to mělo být pro děti jednodušší.

 •  Čeština:

Z češtiny budeme dělat od začátku Cermat testy a to, co nebudou umět, budeme probírat a procvičovat. Součást bude i čtení, aby děti dobře zvládaly rozbor textů.

Snažíme se studenty zařazdit co nejpřesněni podle znalostí AJ. Do které skupiny jsou děti zařazené dáme vědět v týdnu před zahájením, až budeme mít definitivně jasno, kdo nastoupí. Je možné ještě přerozřazení v prvním týdnu po zahájení výuky. 

Třída "English Heroes" - rozvrh hodin 

  9:15 - 10:45 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30  14:45 - 16:15  místo
Pondělí     ČJ - celá třída ČJ - celá třída ve škole
Úterý AJ - skupina A1 AJ - skupina A1     ve škole
  AJ - skupina A2 AJ - skupina A2     ve škole
Středa     Mat - celá třída Mat - celá třída ve škole
Čtvrtek AJ - skupina A1 AJ - skupina A1     ve škole
  AJ - skupina A2 AJ - skupina A2     ve škole
Pátek AJ - celá třída AJ - celá třída     on-line

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída "English Stars" - rozvrh hodin

  9:15 - 10:45 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30 14:45 - 16:15 místo 
Pondělí AJ - skupina B1 AJ - skupina B1     ve škole
  AJ - skupina B2 AJ - skupina B2     ve škole
Úterý      ČJ - celá třída ČJ - celá třída ve škole
Středa AJ - skupina B1 AJ - skupina B1     ve škole
  AJ - skupina B2 AJ - skupina B2     ve škole
Čtvrtek     Mat - celá třída Mat - celá třída ve škole
Pátek AJ - celá třída       on-line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. On-line studium

Bude-li zájem, otevřeme i čistě on-line studium. Pro otevření on-line třídy potřebujeme alespoň 14 dětí. Výuka bude fungovat stejně, jako docházková, včetně rozdělení dětí do menších skupinek na angličtinu. Podmínkou studia bude zapnutá kamera a mikrofon po celou dobu výuky. Náplň studia i rRozvrh hodin budou shodné jako u docházkové výuky.

 


 

Naše pravidla - pro studenty:-)

1. Přátelské prostředí: Chceme se všichni ve škole cítili dobře, proto se v budově vzájemně všichni zdravíme a chováme se s úctou ke všem spolužákům, učitelům a zaměstnancům školy.  

2. Aktivní účast: Všichni se zapojujeme do výuky, pokládáme otázky a podporujeme se navzájem v učení a rozvoji. Společně tvoříme silný tým!

3. Docházka: Chceme dosáhnout svých cílů, a proto se účastníme všech hodin a akcí. Pokud se nemůžeme zúčastnit, informujeme školu a omluvíme svou nepřítomnost.

4. Zodpovědnost za škodu: Chceme, aby naše školní prostředí bylo pěkné a čisté, takže se staráme o školní majetek a respektujeme věci ostatních.

5. Tolerance a respekt: Oceňujeme rozmanitost a otevřenost naší školní komunity, a proto se snažíme pochopit a respektovat názory a potřeby ostatních.

6. Podpora a spolupráce: Věříme ve vzájemnou pomoc a spolupráci, takže se snažíme být nápomocní a podporovat naše spolužáky i učitele v jejich úsilí.

7. Komunikace: Chceme udržovat otevřenou a upřímnou komunikaci se školou, učiteli a spolužáky, takže sdílíme své názory, starosti a úspěchy.

8. Osobní rozvoj: Snažíme se neustále zlepšovat své dovednosti a znalosti, abychom se stali lepšími studenty a lidmi. Tento rok je pro nás příležitostí k růstu a úspěchu!

 

Podmínky studia:

1. Věkové omezení:
Kurz je určen pro žáky, kteří úspěšně absolvovali základní školu.

2. Dodržování pravidel:
Aby se všichni - tedy žáci, učitelé i zaměstnanci školy – mohli cítit dobře, vytvořili jsme pár pravidel pro studium v Elvisu, které najdete níže.

3. Pravidelná docházka:
Žáci jsou povinni navštěvovat všechny hodiny a akce v rámci kurzu. Absencí nevzniká žákovi nárok na vrácení školného..

4. Omluvenky:
Prosíme rodiče, či zákonné zástupce, aby absenci svého dítěte předem (v případě náhlé nemoci v daný den ráno) ohlásili, nebo omluvili elektronicky emailem na elvis@elvis.cz. V předmětu zprávy prosím vždy uveďte Omluvenka + Jméno dítěte. Chceme vědět, že se dítěti nic nestalo a že rodiče o jeho nepřítomnosti vědí.

5. Zodpovědnost za škodu:
Rodiče nebo zákonní zástupci žáků jsou finančně zodpovědní za škodu způsobenou jejich dítětem na školním majetku nebo majetku jiných účastníků kurzu.

6. Děti se speciálními potřebami:
Bohužel, tento rok nejsme schopni poskytovat podporu a přizpůsobit kurz pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Budeme se snažit v budoucích letech vytvořit dobré zázemí pro všechny. V tomto roce doporučujeme, abyste se obrátili na specializované instituce nebo školy, které mohou lépe vyhovět potřebám vašeho dítěte.

7. Zrušení účasti:
V případě, že zrušíte účast svého dítěte v kurzu, je třeba o tom informovat školu písemně nebo elektronicky. Účast lze zrušit do 1.8.2024 bez storno poplatku. Pokud zrušíte účast do 31.8.2024, vrátíme školné ponížené o storno poplatek ve výši 6.000 Kč. V případě zrušení účasti později, není nárok na vrácení školného.

 

Časté dotazy 

Kdo je cílovou skupinou tohoto kurzu?
Odpověď: Cílovou skupinou tohoto kurzu jsou žáci z 9. tříd, kteří se letos nedostali na střední školu a chtějí se připravit na další pokus o přijetí, zároveň se zlepšit v angličtině a připravit se na mezinárodní jazykové zkoušky.

Co dělat, když se dítě nedostane na střední školu?
Odpověď: Pokud se váš syn nebo dcera nedostali na střední školu, máte několik možností. Můžete zvážit jinou střední školu/učební obor, která ještě přijímá žáky, nebo můžete rok počkat a věnovat tento čas přípravě na další pokus o přijetí. Náš roční studijní program je ideální volbou pro ty, kteří se chtějí připravit na střední školu a zároveň zlepšit své jazykové dovednosti.

Je lepší zvolit jinou střední školu, nebo počkat rok a připravit se na další pokus o přijetí na vysněnou školu?
Odpověď: Tato volba závisí na konkrétní situaci vašeho dítěte a jeho/jejích ambicích. Pokud jste přesvědčeni, že vaše dítě má potenciál uspět na své vysněné škole, může být roční přestávka s účastí v našem studijním programu dobrou volbou. Během roku se váš syn nebo dcera zlepší v angličtině, matematice a češtině, což zvýší šance na úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Jak pomůže roční studijní program mému dítěti, které se nedostalo na střední školu?
Odpověď: Náš roční studijní program je zaměřen na posílení dovedností a znalostí potřebných pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na střední školy. Kromě toho se žáci zlepší v angličtině a budou se připravovat na mezinárodní jazykové zkoušky. Tímto způsobem získají pevný základ pro další studium a budou lépe připraveni na další pokus o přijetí na střední školu.

Jaký je nejlepší způsob, jak motivovat mé dítě k přípravě na další rok, pokud se nedostalo na střední školu?
Odpověď: Je důležité podporovat vaše dítě a ujišťovat ho, že neúspěch při přijímacích zkouškách není konec světa. Vysvětlit mu, že roční studijní program mu poskytne možnost zlepšit se v angličtině, češtině a matematice a tím  získat náskok ve znalostech tím pádem i větší sebedůvěru u zkoušek příští rok.

Jaké předměty jsou součástí kurzu?
Odpověď: Hlavním zaměřením kurzu je angličtina, kde se kladou důraz na konverzaci, slovní zásobu a gramatiku. Součástí kurzu je také příprava na mezinárodní zkoušky z angličtiny, jako jsou Key for Schools (KET), Preliminary for Schools (PET) a FIrst for Schools (FCE). Dále se budeme věnovat systematické přípravě na střední školy v oblastech češtiny a matematiky.

Kde se kurz koná?
Odpověď: V našich prostorách pět minut pěšky od stanice metra „C“ Roztyly, Hněvkovská 1252/23, Praha 4 Chodov. Páteční výuka je on-line a je pro tuto formu speciálně upravena náplň kurzu. Podmínkou je zapnutá kamera po celou dobu výuky.

Co když dítě nebude učivo zvládat?
Odpověď: V případě potřeby je možné si doplatit i individuální doučování. Dětem se ale hodně věnujeme a věříme, že to nebude potřeba.

Jaký je postup přihlášení do kurzu?
Odpověď: Rezervaci kurzu můžete vyplnit prostřednictvím našeho webového formuláře. Následně vás budeme kontaktovat emailem a zašleme přihlášku. 

Je možné se přihlásit během školního roku?
Odpověď: Přijímáme žáky i během školního roku, pokud jsou ve třídě volná místa.

Mají děti nárok na stats studenta?
Odpověď: Bohužel nemají, nicméně je možné přihlásit dítě na Úřad práce a státem mu bude hrazeno  zdravotní pojištění.

Nevybrali jste si? Zkuste jiný kurz!

Kurzy angličtiny nové kurzy co 6 týdnů
 • intenzivní kurzy
 • konverzační kurzy
 • individuální kurzy
Online kurzy studujte jazyky odkudkoliv
 • individuální i skupinové kurzy
 • pro děti i pro dospělé
 • čas a intenzita dle domluvy
Pomaturitní studium školní rok 2023/2024
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu!
 • studium již od 28 990 Kč!
 • angličtina u nás se vám bude líbit!
Kurzy španělštiny
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu
 • naučte se jeden z nejrozšířenějších jazyků
 • skvělá atmosféra ve třídě
Příprava ke zkouškám
 • PET, FCE, CAE, CPE, BEC přípravné kurzy
 • příprava na maturitu - Aj, Mat, Fyz
 • příprava na VŠ - matematika, fyzika
Firemní výuka domluvte si termín
 • na výběr přes 20 jazyků
 • výuku zaměříme na různé odbornosti
 • audity jazykových dov. zaměstnanců