Popis kurzu Reference Vstupní test
Neznáte vaši úroveň?
Udělejte si rozřazovací test

Vyhledejte si svůj kurz

Neznáte vaši úroveň? Udělejte si rozřazovací test

Státní základní jazyková zkouška

Přípravný kurz SZJZ - náplň kurzu

V kurzu připravujícím na Státní základní jazykovou zkoušku si studenti prohlubují všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, psaní, porozumění a samostatnému vyjádření. Procvičují si porozumění čtenému cizojazyčnému textu, dovednost napsat text na dané téma v rozsahu asi 300 slov, porozumět vyslechnutému textu, používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce a také plynně hovořit na dané téma a prokázat tak schopnost aktivně a správně používat nabyté gramatické a lexikální znalosti a slovní zásobu a pohotově reagovat v běžných situacích denního života.

Základní informace o SZJZ (Státní základní jazykové zkoušce)

Státní základní jazyková zkouška je zaměřena na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a v anglicky mluvících zemích. Kandidát má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se písemně i ústně vyjádřit o daných tématech. Zkouška je uznávána na území ČR. Požaduje se znalost na vyšší středně pokročilé úrovni (cca na úrovni FCE). Písemná část Státní základní jazykové zkoušky se skládá v našich učebnách.

Obsah zkoušky: 1. čtení (50 minut), 2. psaní (90 minut), 3. gramaticko-lexikální struktury (1 hodina), 4. poslech (40 minut), 5. mluvení (cca 15 minut)

Obtížnost: vyšší středně pokročilá B2

 

Cena za zkoušku: není pro tento školní rok upřesněna

 

Termíny a cena přípravných kurzů SZJZ ve školním roce 2009/2010

 

 

2x týdně, 6 hod. týdně, po+st nebo út+čt 17.30-20.00 hod.

 

Termín zkoušky SZJZ Termín kurzu Počet hodin / cena
(úhrada ve splátkách)
Učebnice
Březen 2009 17.9.2008 – 11.2.2009

(výuka: út+čt)
117 hod./ 8.990 Kč
-úhrada školného při závazné přihlášce

117 hod./ 9.990 Kč
-úhrada školného ve 3 splátkách:
4.990 Kč při závazné přihlášce; 2.500 Kč do 30.9.2008; 2.500 Kč do 30.10.2008
Upstream Intermediate,
Test Packet for FCE
Červen 2009 17.2.2009 – 11.6.2009

(výuka: út+čt)
102 hod./ 7.890 Kč
-úhrada školného při závazné přihlášce

102 hod./ 8.890 Kč
-úhrada školného ve 3 splátkách:
4.890 Kč při závazné přihlášce; 2.000 Kč do 31.1.2009; 2.000 Kč do 28.2.2009
Upstream Intermediate,
Test Packet for FCE

Nevybrali jste si? Zkuste jiný kurz!

Kurzy angličtiny nové kurzy co 6 týdnů
 • intenzivní kurzy
 • konverzační kurzy
 • individuální kurzy
Online kurzy studujte jazyky odkudkoliv
 • individuální i skupinové kurzy
 • pro děti i pro dospělé
 • čas a intenzita dle domluvy
Pomaturitní studium školní rok 2024/2025
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu!
 • studium již od 28 990 Kč!
 • angličtina u nás se vám bude líbit!
Kurzy španělštiny
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu
 • naučte se jeden z nejrozšířenějších jazyků
 • skvělá atmosféra ve třídě
Příprava ke zkouškám
 • PET, FCE, CAE, CPE, BEC přípravné kurzy
 • příprava na maturitu - Aj, Mat, Fyz
 • příprava na VŠ - matematika, fyzika
Firemní výuka domluvte si termín
 • na výběr přes 20 jazyků
 • výuku zaměříme na různé odbornosti
 • audity jazykových dov. zaměstnanců