Popis kurzu Reference Vstupní test
Neznáte vaši úroveň?
Udělejte si rozřazovací test

Vyhledejte si svůj kurz

Neznáte vaši úroveň? Udělejte si rozřazovací test

Firemní jazykové kurzy_1x týdně

2 hod./t., 1x týdnědle domluvy
01.07.2024 - 26.07.2024 | 4 týdny
4.290 Kč
učebnice
Učebnice: učebnice dle domluvy x
objednat

Firemní jazykové kurzy_2x týdně

4 hod./t., 2x týdnědle domluvy
01.07.2024 - 26.07.2024 | 4 týdny
8.480 Kč
učebnice
Učebnice: učebnice dle domluvy x
objednat

Firemní on-line jazykové kurzy_1x týdně

2 hod./t., 1x týdnědle domluvy
01.07.2024 - 26.07.2024 | 4 týdny
3.400 Kč
učebnice
Učebnice: učebnice dle domluvy x
objednat

Firemní on-line jazykové kurzy_2x týdně

4 hod./t., 2x týdnědle domluvy
01.07.2024 - 26.07.2024 | 4 týdny
6.800 Kč
učebnice
Učebnice: učebnice dle domluvy x
objednat

Obecná angličtina

Hlavním cílem je zlepšení schopnosti domluvit se jak v zaměstnání, tak v soukromém životě. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se učili veškeré nově nabyté znalosti ihned využívat v konverzaci a učili se zároveň porozumět mluvenému slovu. Jedině tak jim může být znalost jazyka opravdovým přínosem.

Firemní výuka obecné angličtiny může být systematicky obohacována o profesní slovní zásobu a praktické procvičování modelových situací (telefonování, prezentace firmy, jednání s klienty, emaily apod.).

nezávazně objednat

 

Angličtina - úplní začátečníci, falešní začátečníci, mírně pokročilí (A0 – A2)

U méně pokročilých studentů je prioritou domluvit se, tedy umět porozumět a reagovat v základních životních situacích. Proto je výuka zaměřena především na procvičování modelových situací běžného a pracovního života. Cílem je, aby se studenti učili v angličtině přemýšlet, bez ostychu mluvit a použít v komunikaci vše, co v angličtině znají. Měli by umět přečíst velice jednoduché texty a napsat krátkou zprávu. Cílem je základně se domluvit v situacích, které jsou studentům blízké a týkají se jejich osoby, zaměstnání a rodiny.

Angličtina - středně pokročilí, pokročilí (B1 – B2)

Studenti již znají běžnou slovní zásobu a gramatiku, proto je výuka směřována hlavně k výraznému rozšíření slovní zásoby a na výuku obtížnějších gramatických jevů, které se studenti učí přirozeně používat v komunikaci. Zdokonalují si vyjadřovací schopnosti a zlepšují plynulost a přesnost v komunikaci. Studenti by měli rozumět spisovné angličtině v situacích, se kterými se pravidelně setkávají, zapojit se do hovoru o známých situacích. Umí přečíst a napsat souvislý text, který se týká oblastí, se kterými se běžně setkávají.

Angličtina pokročilí, velmi pokročilí (B2+ – C1)

U pokročilých studentů postupně začleňujeme, kromě výuky mluvení a poslechu, stále více čtení a psaní. Do výuky se postupně zařazuje čtení složitějších a odborných textů s procvičováním jejich následné interpretace v mluvení (např. formou přednášky, či prezentace na dané téma) a v psaní (reflexe, recenze, eseje jako reakce na odborné texty). Součástí výuky jsou i poslechy, které se týkají rozmanitých témat a oborů. Studenti dokáží sledovat i složitou výměnu názorů, rozumí článkům a zprávám, které se zabývají současnými problémy. Dokáží vést plynulý rozhovor s rodilými mluvčími. Umí napsat pojednání nebo zprávu, ve které dokáží zpracovávat informace či obhajovat nebo vyvracet určitý názor.

Angličtina velmi pokročilí (C1 - C2)

V této znalostní úrovni umí studenti angličtinu používat jako běžný komunikační prostředek. Pro další prohlubování znalosti angličtiny doporučujeme obsah kurzu zaměřit na přípravu ke zkoušce CAE či CPE a to i v případě, že studenti zkoušku skládat nepotřebují. V kurzu je systematicky procvičována práce s náročnými a odbornými texty knih a novin. Studenti by měli být schopni velmi dobře porozumět hlavním myšlenkám textu a jeho detailům. Měli by v textu rozpoznat také různé názory a stanoviska. Psát se studenti učí konkrétní dopisy, články a recenze na dané téma.

Při práci s jazykem, gramatikou a slovní zásobou studenti doplňují chybějící slova v autentických textech, hledají chyby, tvoří slova, atd. Při konverzaci studenti procvičují především schopnost samostatně a plynule se vyjadřovat k řadě rozličných témat, diskutovat nad daným tématem s více lidmi a spolupracovat. U poslechu se studenti učí porozumět detailním a specifickým informacím, postojům a názorům mluvčího v řadě různorodých situací, obsahujících rozhovory, diskuze nebo přednášky.

Učebnice

Obecnou angličtinu vyučujeme např. z britských učebnic Language Leader, English File apod.

Učebnice jsou vybírány s přihlédnutím na požadavky studentů, intenzitu a předpokládanou délku výuky, motivaci ke studiu a časové možnosti na domácí přípravu a v neposlední řadě na požadované výstupní znalosti studentů.

nezávazně objednat

 

Nevybrali jste si? Zkuste jiný kurz!

Kurzy angličtiny nové kurzy co 6 týdnů
 • intenzivní kurzy
 • konverzační kurzy
 • individuální kurzy
Online kurzy studujte jazyky odkudkoliv
 • individuální i skupinové kurzy
 • pro děti i pro dospělé
 • čas a intenzita dle domluvy
Pomaturitní studium školní rok 2024/2025
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu!
 • studium již od 28 990 Kč!
 • angličtina u nás se vám bude líbit!
Kurzy španělštiny
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu
 • naučte se jeden z nejrozšířenějších jazyků
 • skvělá atmosféra ve třídě
Příprava ke zkouškám
 • PET, FCE, CAE, CPE, BEC přípravné kurzy
 • příprava na maturitu - Aj, Mat, Fyz
 • příprava na VŠ - matematika, fyzika
Firemní výuka domluvte si termín
 • na výběr přes 20 jazyků
 • výuku zaměříme na různé odbornosti
 • audity jazykových dov. zaměstnanců