Vysoká škola, nebo pomaturitní studium angličtiny?

25. 08. 2014

Možná právě stojíte před rozhodnutím, jestli jít na vysokou školu, nebo se následující školní rok intenzivně věnovat angličtině. Můžeme se tedy společně podívat na některé výhody ročního pomaturitního studia angličtiny, které stojí za zvážení. Vezměme to popořadě.

Odmaturovali jste úspěšně z angličtiny?

Jedná-li se o státní maturitu, vaše znalost angličtiny je na úrovni B1 Intermediate, což zhruba odpovídá cambridgeské zkoušce PET. Již při přijímacích zkouškách na většinu státních univerzit se ale předpokládá, že zvládáte angličtinu na úrovni mezinárodní zkoušky B2 (FCE, BEC Vantage …). A není-li to podmínkou přijetí, stejně je považováno za standard, že tuto znalost angličtiny mít budete. 

Jestliže jste z angličtiny nematurovali, na střední škole studovali jiný jazyk, nebo byla angličtina jen okrajovým předmětem, je pomaturitní studium výborná příležitost, jak získat dobré základy. 

Angličtina na vysoké škole:

Vysoké školy tedy předpokládají, že anglicky umíte. Ne se jen lámavě domluvit, ale rozumět i odborné přednášce, studovat z anglicky psané literatury a napsat v angličtině samostatnou práci. Téměř na každé vysoké škole už budete studovat nějaký předmět v angličtině. Přiznejme si, že na to ani dobrá maturitní znalost nestačí. A plánujete-li dohnat angličtinu až na vysoké škole vězte, že tam je výuka angličtiny pouze podpůrná a bude tedy jen na vás, jakou formou své znalosti doženete. A že na studium jazyka budete mít při studiu a práci daleko méně času není nutné zdůrazňovat.

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že studovat odborný předmět v angličtině, není vůbec jednoduché. Již přelouskat odborné knihy a dobře porozumět textu dá zabrat. Čím horší angličtina, tím více času nad knihami strávíte. Stíhat ale dvouhodinovou přednášku, dobře porozumět kontextu, při tom si dělat smysluplné poznámky a následně napsat odbornou práci, která bude mít hlavu a patu, to už se špatnou angličtinou nejde. Osobně považuji znalost v úrovni mezinárodní zkoušky B2 za základ, se kterým na vysokou školu jít. Studiem v angličtině si pak jazyk dále rozvíjíte a zlepšujete. 

Určitě existují i dnes vysokoškoláci, kteří anglicky moc dobře neumějí a přesto školu vystudovali. Většině z nich ale angličtina stejně v zaměstnání chybí a znalosti těžce dohánějí po práci, ve večerních kurzech.

A jaké jsou další výhody pro vysokoškoláky, kteří mají dobrou angličtinu?

Certifikát o složení mezinárodní zkoušky vás při přijímacím řízení zvýhodní před ostatními uchazeči o studium. 

Na některých vysokých školách uznávají mezinárodní certifikáty místo vlastních jazykových zkoušek. Budete mít tedy o jeden předmět, či zkoušku méně. 

S nadstandardní znalostí angličtiny se vám bude snadněji studovat.

Budete zvýhodněni při výběru zahraniční stáže před těmi, kteří jsou na tom s angličtinou hůře. S plynulou angličtinou máte daleko větší šanci, že budete vybráni ke studiu na některé z dobrých univerzit v anglicky mluvících zemích. Získáte tím nejen nezapomenutelnou zkušenost i mnoho nových kamarádů. Díky přátelství ze studií můžete rovněž navázat i cenné osobní kontakty pro vaše budoucí povolání. 

Jak je to se statutem studenta?

V pomaturitním studiu vám bude zachován statut středoškolského studenta, pouze nastoupíte-li ihned po maturitě. Tedy v tom samém roce. Pokud se tedy například rozhodnete, že zkusíte vysokou školu a případně v pololetí přestoupíte na pomaturitní studium, nebudete už mít na statut studenta nárok. Pravidla pro pomaturitní studium jsou jiná, než u ostatních typů škol. Kdo chce tedy studovat angličtinu a zachovat si všechny studentské výhody, musí na studium nastoupit ihned po střední škole. Znamená to, že když jste složili maturitu například v roce 2014, pro zachování statutu studenta musíte nastoupit na pomaturitní studium rovněž v roce 2014. Nastoupíte-li později, studovat můžete, ale už bez studentských výhod.

Proč si vybrat pomaturitní studium angličtiny? A co se tam naučím?

Roční studium angličtiny je přínosem začátečníkům, i pokročilým. Cílem je, abyste se naučili v angličtině přemýšlet a byli ji schopni používat plynule a přirozeně. 

Díky intenzivní výuce je dostatek času nejen na probírání nové látky, ale i na opakování a upevňování znalostní v praktickém procvičování. Za rok absolvujete kolem 720 hodin výuky, což by vám v běžném večerním kurzu trvalo přibližně 6 -7 let. 

Jazykové školy mají většinou kvalitní lektory, jak české, tak rodilé mluvčí. Ve třídě panuje přátelská a uvolněná pracovní atmosféra. Studenti jsou svými lektory povzbuzováni, nikoliv shazováni. Cílem není studenty načapat při neznalosti, ale naopak je motivovat ke zlepšování jejich angličtiny. Díky tomu se nakonec rozmluví i ti největší stydlíni.

Celý rok strávíte intenzivní přípravou na některou z mezinárodních zkoušek z angličtiny. V Jazykové škole Elvis to jsou konkrétně cambridgeské zkoušky (PET, FCE, CAE). Dobře se připravit ke složení mezinárodní zkoušky znamená současně naučit se dobře anglicky podle standardů dané jazykové úrovně. Na jakou zkoušku se připravíte, záleží samozřejmě na vašich vstupních znalostech, ale daleko více na tom, jak rok s angličtinou využijete. 

Pokud jste méně pokročilí studenti, dostanete kvalitní a pevné základy a po roce budete schopni bez problémů a ostychu komunikovat s rodilými mluvčími na mnoho témat, které se dotýkají běžného života, studia, či práce. Cílem pro vás je především naučit se aktivně komunikovat, tedy mluvit a rozumět. Po roce sami uvidíte obrovský pokrok, který jste v angličtině udělali. 

Jste-li už v angličtině pokročilí, bude vaše zlepšování pomalejší a méně zřetelné. To ale ani v nejmenším neznamená, že se vaše angličtina nezlepší. Jako pokročilí studenti už máte dobré základy. Během ročního studia si své znalosti upevníte a rozšíříte o velké množství nových slovíček a kolokací. Zlepšíte si přesnosti a plynulosti ve vyjadřování (tj. užití gramatiky).  Budete procvičovat čtení náročnějších textů a pracovat s nimi. Naučíte se psát různé typy textů a rozlišovat mezi jednotlivými žánry.

Naučíte se rozumět i dlouhým souvislým promluvám, jako jsou například přednášky a prezentace. Budete umět vyjadřovat i abstraktní myšlenky, spontánně reagovat a vstupovat do hovoru na mnoho témat, i složitých. Zkrátka, po roce studia přiblížíte vaši angličtinu ke znalosti rodilých mluvčích.

Záleží jen a jen na vás, jaký pokrok skutečně uděláte a jak dobrým angličtinářem se po roce intenzivního studia stanete.

Michaela Miller
Jazyková škola Elvis

 

Jazyková škola Elvis, budova školy a kostel sv. Cyrila a Metoděje

karln_foto_ze_dvora_300

zpět na hlavní stránku

Nevybrali jste si? Zkuste jiný kurz!

Kurzy angličtiny nové kurzy co 6 týdnů
 • intenzivní kurzy
 • konverzační kurzy
 • individuální kurzy
Pomaturitní studium školní rok 2018/2019
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu!
 • studium již od 22 990 Kč!
 • angličtina u nás se vám bude líbit!
Kurzy španělštiny
 • přijďte se podívat na ukázkovou hodinu
 • naučte se jeden z nejrozšířenějších jazyků
 • skvělá atmosféra ve třídě
Příprava ke zkouškám
 • PET, FCE, CAE, CPE, BEC přípravné kurzy
 • příprava na maturitu - Aj, Mat, Fyz
 • příprava na VŠ - matematika, fyzika
Firemní výuka domluvte si termín
 • na výběr přes 20 jazyků
 • výuku zaměříme na různé odbornosti
 • audity jazykových dov. zaměstnanců
Studium v zahraničí start pobytu každé pondělí
 • jazykové pobyty po celém světě
 • studium VŠ v zahraničí
 • intenzivní příprava na VŠ v zahraničí

Spolupracujeme

British Council Partner Institution Cambridge ESOL Exam Preparation Centre